Skip to main content

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Poniższy regulamin określa zasady dotyczące Programu Partnerskiego dla sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: www.mumionaturalis.eu

Definicje

 1. Sklep – oznacza sklep internetowy www.mumionaturalis.eu prowadzący sprzedaż produktów Fenix Naturalis, którego właścicielem jest :
  Phoenixeu
  Świecznik Aleksandra,
  Wildecker Str. 12
  36266 Heringen
  Niemcy
  Tel.: 015163696460
  E-Mail: info@mumionaturalis.eu

 2. Partner – oznacza uczestnika zarejestrowanego w Sklepie.

 3. Klient – oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.

 4. Program – oznacza program partnerski Sklepu

 5. Prowizja – środki zgromadzone przez partnera, które uzyskał za aktywne polecanie produktów

 6. Link polecający – specjalnie przygotowany, indywidualny link Partnera, dzięki któremu naliczane są prowizje za dokonane zakupy.


Uczestnictwo W Programie

 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie www.mumie-fenix.eu/program-partnerski lub dołączyć do programu partnerskiego za pośrednictwem Moje konto. Tylko i wyłącznie rejestracja w programie umożliwia dołączenie do programu partnerskiego i aktywne zarabianie na sprzedaży produków.

 3. Partner ma możliwość zmiany danych osobowych, może to uczynić za pośrednictwem konta użytkownika lub drogą mailową za pośrednictwem adresu: mumiefenixeu@gmail.com

 4. Dołączając do Programu należy bezwględnie zaakceptować jego regulamin. Każdorazowe jego złamanie skutkować może: czasową blokadą partnera, stałą blokadą partnera lub usunięciem konta Partnera bez możliwości ponownego dołączenia do Programu.

 5. Partner w rozumieniu prawa i regulaminu nie jest pracownikiem Sklepu. Partner to osoba, która w imieniu Sklepu promuje Sklep i sprzedaż produktów za pośrednictwem przygotowanych przez właściciela materiałów i linków polecających.


Warunki Współpracy

 1. Partner, który dołączy do programu ma możliwość zdobywania prowizji za sprzedaż poleconych przez siebie produktów.

 2. Za każde zamówienie, które zostanie opłacone Partner otrzyma 20% prowizji.

 3. Prowizja może zostać wypłacona Partnerowi na Konto Bankowe, za pośrednictwem PayPal.

 4. Partner w ramach zarobionej prowizji ma również możliwość wykorzystać zgromadzone środki w celu zakupu produktów znajdujących się w Sklepie. W takim przypadku dopłaca tylko i wyłącznie brakującą różnicę finansową.

 5. Dla najlepszych Partnerów, którzy będą wykazywać się największą skutecznością możliwa jest negocjacja wartości prowizji..

 6. Prowizja jest naliczana w momencie, kiedy Klient opłaci zamówienie.

 7. Wygenerowany link Partnerski posiada pamięć podręczną przez 30 dni. Oznacza to, że jeżeli klient Partnera w ciągu 30 dni zrobi zakupy, to od każdorazowego zakupu zostanie naliczona prowizja. Po 30 dniach koniecznym jest ponowne skorzystanie z linku polecającego.

 8. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, prowizja naliczona za sprzedaż zostanie również anulowana.

 9. Wypłata prowizji możliwa jest każdego 30 dnia miesiąca. Partner, w celu wypłaty prowizji powinien złożyć wniosek o wypłatę za pośrednictwem dostępnej opcji w strefie Programu Partnerskiego.

 10. Minimalna możliwa wypłata prowizji wynosi 20 zł

 11. Skorzystanie z prowizji w celu zakupu towarów w sklepie możliwe jest w ciągu 1 roku od naliczenia prowizji.

 12. Partner nie może występować jako właściciel sklepu. Wszelkie sprawy merytoryczne zastrzeżone są dla właściciela sklepu. Wszelkie sugestie, pomysły i rozwiązania należy konsultować z właścicielem Sklepu.

 13. Partner w działaniach promocyjnych powinien opierać się na polityce firmy, regulaminie oraz przede wszystkim na przepisach obowiązującego prawa.


Czas Obowiązywania Programu

 1. Program Partnerski zostaje uruchomiony z dniem 22.09.2021 i trwa do odwołania.

 2. W przypadku zakończenia Programu każdy z Partnerów zostanie powiadomiony w tej kwestii na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

Ograniczenia I Odpowiedzialność

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów w związku z Partnerami.

 2. Zabronione jest korzystanie z systemów, które generują automatyczne wejścia na stronę lub mogą spowodować niestabilne działanie Sklepu.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
  – czasowe przerwy w działaniu Sklepu spowodowane pracami technicznymi,
  – działania podejmowane przez Partnerów,

 1. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:

  – posługuje się fałszywymi danymi w procesie rejestracji,
  – wprowadzania w błąd klientów w celu zdobycia wyższych prowizji,
  – działania na szkodę Sklepu,
  – nie stosuje się do przepisów obowiązującego prawa,

 2. Właściciel Sklepu przyznaje sobie prawo do zwiększenia lub pomniejszenia prowizji po ówczesnej informacji dla Partnerów. Informacja ta będzie dostarczona do partnerów na 30 dni przed wejściem zmian w życie.

 3. W Programie mają również zastosowanie Ogólne Warunki, Polityka Prywatności oraz Regulamin Sklepu.

Waluta